Skryť menu
Skryť formulár
Animation C
Animation A

Správa a bezpečnosť IT

Bezpečnosť IT je v dnešnom on-line svete celkom zásadná. Pomôžeme vám ochrániť všetky vaše dáta a firemné procesy, aby činnosť vašej firmy nebola nijak ohrozená. Vnímame bezpečnosť komplexne či už sú dáta vo vašej infraštruktúre, v cloude alebo sa práve prenášajú po sieti. Uvedomujeme si, že nebezpečenstvo prichádza z externého sveta, ale je treba venovať pozornosť aj interným hrozbám.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Záruka bezpečnosti

Majte neustále plne pod plnou kontrolou vaše dáta a systémy.

Získajte kontrolu nad celým prostredím

Zrealizujeme aj implementáciu komplexného dohľadu nad technológiami a nastavením bezpečnosti.

Primeraná bezpečnosť

Zohľadní ekonomické hľadisko bezpečnostných opatrení.

Systém ve vašich agendách

Vybudovaním IT infraštruktúry úloha správcov a poskytovateľov služieb nekončí. Pojem bezpečnosti je dnes jedným z najčastejšie používaných termínov v praxi informačných a telekomunikačných systémov. Je dôležité, aby zákazníci mali svoje prostredia plne pod kontrolou a aby ich dáta aj systémy boli v bezpečí. Bezpečnosť IT súvisí s ochranou firemných procesov. Opatrenia, realizované na základe analýzy rizík procesov, musia byť na takej úrovni, aby nebola ohrozená kontinuita činností danej organizácie.

Zaoberáme sa návrhom, implementáciou a podporou širokej škály činností od správy identít a autentizácie, cez ochranu dátových sietí a ich rozhrania, ochranu IT proti škodlivým kódom, prevádzkový manažment, riadenie zmien a konfigurácií, až po zálohovanie a archiváciu dát. V prípade bezpečnosti informácií a dát je pre nás významným aspektom ekonomické hľadisko návrhu realizovaných opatrení. Zaistenie požadovanej bezpečnosti musí vychádzať z charakteru procesov, aby „neprimeraná bezpečnosť“ nemala negatívny vplyv na kvalitu a výkonnosť prevádzkovaných aplikácií. Teší nás, že sa nám s našimi klientmi úspešne darí všetky tieto výzvy napĺňať.

Viac informácií Méně informací

Vybrali si nás

„Zaistiť bezpečnosť a kvalitné riadenie IT infraštruktúry pre hypermarkety po celej Českej republike je skutočná výzva. Už od roku 2002 na tom spolupracujeme so spoločnosťou Solitea a som rád, že sa nám darí.“

Michal Kadavý
IT Infrastructure Operations Manager | Globus ČR

Michal Kadavý, IT Infrastructure Operations Manager, Globus ČR

Centropol
Globus
Lafarge

Novinky z praxe