Skryť menu
Skryť formulár
Animation A
Animation A

Infor VISUAL

Podnikový systém určený pre menšie a stredne veľké výrobné firmy, ktoré sa usilujú
o zvyšovanie produktivity, optimalizáciu nákladov a dosahovanie vyššej miery
ziskovosti.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Zvýšenie efektívnosti výrobných firiem

Ideálne riešenie pre ambiciózne spoločnosti, usilujúce sa o zvýšenie produktivity, riadenie nákladov a vyššiu ziskovosť.

Riadenie
úzkych miest

Riešenie využíva teóriu obmedzenia na dosiahnutie maximálneho výkonu na identifikovaných úzkych miestach výrobného procesu, ktoré limitujú výkon firmy.

Rýchla orientácia na riadenie firmy

Vďaka zabudovanému reportingu majú manažéri neustály prehľad o celom podniku, výrobe, predaji, nákupe aj financiách.

Systém ve vašich agendách

Infor VISUAL je podnikový systém pre menšie a stredné výrobné firmy. Ide o
komplexné ERP riešenie, pre spoločnosti, ktoré je koncipované tak, aby
vyhovovalo rôznym typom výroby od ad-hoc výroby (bez vytvoreného
TPV) cez konštrukciu a výrobu na zákazku až po výrobu na sklad a kombináciu týchto
rôznych typov výroby.

Infor VISUAL ponúka všetky potrebné nástroje na riadenie výrobne orientovanej
spoločnosti strednej veľkosti. Integruje v sebe štandardný informačný systém
podniku (ERP), systém na pokročilé plánovanie výroby (APS) s možnosťou simulácie
detailného výrobného rozvrhu a plánovania (DBR), elektronickú výmenu dát s
obchodnými partnermi (EDI), systém na riadenie skladu (WMS) a množstvo ďalších
nástrojov. Využíva teóriu obmedzenia (TOC) profesora Goldratta na
dosiahnutie maximálneho výkonu na úzkych miestach výrobného procesu, ktoré
limitujú výkon firmy. Je unikátny tým, že plne podporuje obchodné procesy podniku,
je zameraný na ekonomické riadenie výroby, a teda poskytuje nástroje na
optimalizáciu výkonnosti podniku. Ponúka možnosť variantných plánov s
možnosťou ich porovnania z hľadiska plnenia predajných termínov, využívania
zdrojov aj ekonomických prínosov pre podnik. Vedúcim pracovníkom poskytuje nástroje, vďaka ktorým získajú za 20 minút všetky potrebné informácie o celom podniku. Je dostupný v češtine,
slovenčine a angličtine, vrátane českej a slovenskej lokalizácie financií.

Viac informácií Méně informací

Vybrali si nás

„Rozhodli jsme sa podporiť svoj rast a implementovať ERP systém Infor VISUAL. Systém zaisťuje firme kompletné pokrytie všetkých podnikových procesov. Teraz zameriavame svoju pozornosť na controlling, v zmysle vyhodnotenia skutočného vyťaženia zdrojov. To sú miesta, kde vidíme veľký potenciál.“

Aleš Koukola
konateľ | KOVO Koukola

 

Aleš Koukola, jednatel, KOVO Koukola

Sinop
Bluetech
Rojek
KovoKOUKOLA

Podobné produkty

Hľadáte ďalšie produkty, ktoré by spĺňali potreby vášho podniku?