Skryť menu
Skryť formulár
Animation A
Animation A

Infor LN

Vyrábajte lepšie a efektívnejšie s modernými podnikovými aplikáciami na riadenie výroby, ktoré sú založené na technológii Infor. Moderné a otvorené IT riešenia zavádzame už od roku 1994.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Zvýšenie efektívnosti výrobných firiem

Moderné riešenie ERP novej generácie zvyšuje produktivitu nielen práce používateľov, ale predovšetkým efektívne riadenie celého podniku.

Komplexné end-to-end riešenie

Infor LN nie je len ERP systém, okrem štandardných podnikových procesov zahŕňa všetko, čo moderný podnik vyžaduje, od DMS cez komplexné workflow až po mobilné aplikácie.

Riešenie pre každý typ výroby

Prednastavené riešenia pre vertikály od výroby lietadiel, cez automotive výrobu, výrobu priemyselných strojov, high-tech až po bežnú strojárenskú výrobu.

Systém ve vašich agendách

Infor LN je integrovaným riešením, pokrývajúcim rozsiahle množstvo podnikových funkcií. Jeho základ tvorí špičkový ucelený celopodnikový ERP systém, ktorý rieši základné firemné oblasti (výroba, sklady, financie), ktorý možno doplniť celým radom ďalších špecifických modulov (napr. CRM na podporu obchodných aktivít alebo SCS pre plánovanie výroby kategórie APS) a ďalších funkcionalít. Komplexnosť systému zabezpečuje kompletnú podporu a dátovú konzistenciu vo všetkých podnikových procesoch a štruktúrach.

Profesionálne nástroje Infor LN uplatňujú všetky „best practices“ vo svojej oblasti. Zabudované vývojové a integračné nástroje umožňujú vytvoriť  komplexné riešenia prispôsobené individuálnym požiadavkám klientov. Infor LN (skôr SSA ERP LN/Baan) vývojovo nadväzuje na predchádzajúce ERP systémy Infor ERP Baan IV a Infor ERP Baan (skôr Baan 5.0) a predstavuje ich výraznú modernizáciu, najmä s dôrazom na vyššiu produktivitu práce používateľov, štíhlejšie procesy, integráciu výrobných a dodávateľských reťazcov na základe otvorených štandardov, zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie kvality služieb podpory. Pre viac ako 6 500 spokojných klientov využívajúcich IS Baan a pre organizácie hľadajúce nové progresívne a moderné riešenia, je Infor LN jasnou migračnou cestou na ERP systém novej generácie. Infor LN predstavuje pre spoločnosť Infor Glogal Solutions nosný produkt pre oblasť diskrétnej a hybridnej výroby, ktorý sa neustále rozvíja a modernizuje.

Viac informácií Méně informací

Vybrali si nás

„Kde skôr stačil sedliacky rozum a „dielenské riadenie“, je teraz potrebný celkom iný nástroj. Pokiaľ hovorím za výrobu, je potrebné dodávať včas, v kvalite, množstve a s nižšími nákladmi. Čo bola skôr pridaná hodnota, je teraz nutnosť a pokiaľ ju nemáte, nemáte ani miesto na trhu.“

Ing. Petr Matějka
Chief Operations Officer | Motorpal

Ing. Petr Matějka, Chief Operations Officer, Motorpal

ŠKODA TRANSPORTATION
TATRA TRUCKS
motorpal-logo
daido metal

Novinky z praxe

Podobné produkty

Hľadáte ďalšie produkty, ktoré by spĺňali potreby vášho podniku?