Skryť menu
Skryť formulár
Animation A
Animation A

Elektronické zdravotné poisťovníctvo

Sofistikovaný systém previazaný s registrami štátnej správy pomáha zefektívniť spracovanie všetkých agend. Zároveň uľahčuje kľúčové procesy v týchto inštitúciách.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Pokrytie rôznorodých agend zdravotných poisťovní

Podpora všetkých kľúčových procesov zdravotných poisťovní, vrátane zákonných povinností.

Zefektívnenie fungovania zdravotných poisťovní

Plynulejšie a menej prácne spracovanie agend s previazanosťou na externé informačné systémy a registre verejnej a štátnej správy.

Bezpapierová
komunikácia

Elektronická forma výmeny dokumentov a dát medzi zdravotnými poisťovňami a prístupovými miestami v rámci EÚ.

Systém ve vašich agendách

Riešenie elektronického zdravotného poisťovníctva dokáže pokryť tak zavedenie moderného integrovaného IT systému zaisťujúceho spracovanie kľúčových agend zdravotných poisťovní, ako aj elektronickú formu výmeny dokumentov a dát medzi zdravotnými poisťovňami a tzv. prístupovými miestami (Access Points) v rámci EÚ. Riešenie pokrýva kľúčové agendy poisťovní od podpory príjmovej, výdavkovej a produktovej časti cez účtovníctvo, spisovú službu, správu registrov až po podporu špecifických činností poisťovní, vrátane zákonných povinností.

 

Zdravotným poisťovniam prináša množstvo výhod. Patrí medzi ne plynulejšie a menej prácne spracovanie agend s previazanosťou na externé informačné systémy a registre verejnej a štátnej správy, zavádzanie a udržiavanie prísnejších pravidiel na kontrolu lekárskej starostlivosti alebo bezpečné uchovanie dát o klientoch. Modul elektronickej komunikácie zaisťuje správu prístupového miesta daného štátu a predstavuje spoločné národné riešenie administrácie medzinárodnej agendy pre pracovníkov všetkých inštitúcií ZP v danej krajine. Riešenie pokrýva potreby zdravotných poisťovní komunikujúcich so stovkami tisícov klientov a s desiatkami tisícov zmluvných zariadení.

Viac informácií Méně informací

Vybrali si nás

„Experti Solitea vyvinuli celkom unikátny systém zjednocujúci praktické riešenie medzinárodnej agendy v rámci celého systému verejného zdravotného poistenia, prepájajúci informačné systémy zdravotných poisťovní a KZP a umožňujúci prácu cca 700 pracovníkov v jednom používateľskom prostredí.“

JUDr. Ladislav Švec
riaditeľ, Kancelária zdravotného poistenia

JUDr. Ladislav Švec, ředitel, Kancelář zdravotního pojištění

VojenskaZdravotniPojistovna