Skryť menu
Skryť formulár
Animation A
Animation A
Animation B

Elektronické správne konanie

Vedenie elektronických spisov vrátane všetkých záznamov týkajúcich sa konkrétnych správnych konaní či iných správnych agend pomáha automatizovať a lepšie kontrolovať procesy.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Zefektívnenie vedenia správnych konaní

Podpora všetkých procesov prebiehajúcich na úrovni orgánov štátnych správ a samospráv.

Automatizácia elektronických spisov

Vedenie a vybavovanie všetkých dokumentov a spisov v elektronickom systéme spisovej služby.

Zlepšenie informovanosti o stave správnych konaní

Získanie schopnosti poskytovať rýchlejšie relevantné informácie tak interne, ako aj pre verejnosť.

Systém ve vašich agendách

Riešenie elektronického správneho konania zahŕňa procesy prebiehajúce vo väčšine orgánov štátnych správ a samospráv, či už ide o konanie smerujúce k vydaniu rozhodnutia, osvedčenia či oprávnenia, o konanie na stanovenie, výber a vymáhanie poplatkov alebo o kontrolné činnosti, stanovovanie pokút, ich vymáhanie a pod. Riešenie podporuje všetku potrebnú agendu súvisiacu s vedením správnych konaní a vybavovaním dokumentov v elektronickom spise. Jeho základom je vedenie elektronických spisov, v ktorých sa ukladajú súvisiace záznamy týkajúce sa konkrétnych prípadov správnych konaní či iných správnych agend.

 

Systém zásadne zlepšuje informovanie riadiacich aj výkonných pracovníkov o stave jednotlivých konaní vedených daným úradom, vrátane sledovania dodržiavania zákonných lehôt. Významne sa tak zvyšuje schopnosť úradu poskytovať rýchle relevantné informácie tak interne, ako aj pre verejnosť. Súčasťou riešenia je dokumentové úložisko intranetu v prostredí SharePoint a reporting sledujúci výkonnosť referentov pri spracovaní spisov. Prostredníctvom tohto riešenia, ktoré využíva v Českej republike vyše 150 územne dislokovaných používateľov, bolo dosiaľ vytvorených už niekoľko miliónov dokumentov.

Viac informácií Méně informací

Vybrali si nás

„K nášmu rozhodnutiu o inovácii riešení na vedenie správnych konaní viedla potreba zjednotiť aplikácie, ktoré u nás vznikali postupne a izolovane na základe potrieb jednotlivých odborov. Dôležitým faktorom bola aj požiadavka na inováciu existujúcich technológií. Spoločnosť Solitea sa tejto neľahkej výzvy zhostila na výbornú.“

Ing. Mgr. Jaromír Novák
predseda Rady Úradu, Český telekomunikační úřad

Ing. Mgr. Jaromír Novák, předseda Rady Úřadu, Český telekomunikační úřad

CeskyTelekomunikacniUrad