Skryť menu
Skryť formulár
Animation B
Animation A

Elektronické registre

Zhromažďovanie užitočných údajov môže byť prehľadné, bezpečné a hlavne funkčné. Vyvíjame náročné registre pre národné inštitúcie.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Centrálna evidencia informácií

Ideálna platforma na evidenciu subjektov najrôznejších typov na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Integrované schvaľovacie procesy

Zabudovaná kontrola podmienok, ktorých splnenie je nevyhnutné na zaradenie subjektov do registrov.

Súlad s legislatívnymi a technologickými požiadavkami

Splnenie požiadaviek potrebných pre bezpečnosť, ochranu súkromia alebo dostupnosť systému.

Systém ve vašich agendách

Protokolárna forma zberu dát, všeobecne nazývaná ako register, predstavuje vhodnú platformu na zhromažďovanie údajov zodpovedajúceho zamerania tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Ide o rozsiahle evidencie subjektov najrôznejších typov, ktorých zaradenie do registrov podlieha prísnemu schvaľovaciemu procesu na základe kontrol príslušných podmienok a pravidiel. Elektronické registre sa v súčasnosti považujú za najefektívnejší spôsob, ktorým možno zaistiť zber zodpovedajúcich komplexných informácií tak, aby sa umožnila ich neskoršia jednoduchá interpretácia, štatistická analýza či spolupráca s ďalšími informačnými systémami. V súvislosti s masovým rozšírením internetu sú optimálnou technológiou elektronické registre založené na robustnej databáze, ktoré realizujú zber dát pomocou webových formulárov dostupných prakticky odkiaľkoľvek pomocou internetu a webového prehľadávača.

 

Využitie registrov na zber údajov zodpovedajúceho zamerania musí rešpektovať a spĺňať značné množstvo tak legislatívnych, ako aj technologických požiadaviek. Legislatívne požiadavky sa týkajú najmä oblasti ochrany osobných údajov a súkromia subjektov, s čím súvisí bezpečnosť systému dát uložených v registroch. Technologické aspekty sa týkajú dostupnosti systémov, ich funkčnosti, ovládateľnosti a pod. Jednou zo základných charakteristík elektronických registrov je, že často poskytujú dáta nielen jednému hlavnému správcovi, ale aj ďalším subjektom a systémom. Z toho vyplývajú pomerne prísne požiadavky na integráciu a informačnú bezpečnosť týchto typov systémov. S vývojom elektronických registrov rôznych zameraní máme dlhodobé skúsenosti, od integrovaného poľnohospodárskeho registra cez registre profesijných kvalifikácií až po registre prevádzkované rezortom Ministerstva zdravotníctva.

Viac informácií Méně informací

Vybrali si nás

„Cieľom projektu Integrovaného registra zvierat realizovaného pre Ministerstvo poľnohospodárstva bolo navrhnúť a vyvinúť informačný systém, ktorý komplexne pokryje problematiku ústrednej evidencie zvierat a s ňou spojených sprievodných agend. Informácie v registri sú pre farmárov ľahšie spracovateľné a poskytujú detailnejšie informácie, ktoré nie je možné odovzdávať klasickou poštou.“

 Petr Franc
Enterprise & Public Sector Director, Solitea

Petr Franc, Enterprise & Public Sector Director, Solitea

Ministerstvo zemedelstvi
VojenskaZdravotniPojistovna