Skryť menu
Skryť formulár
Animation C
Animation A

Elektronické colníctvo

Elektronické colníctvo výrazne zjednodušuje komunikáciu s colnými úradmi. Zároveň priebežne reflektuje všetky dôležité zmeny v legislatíve.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Vyššia efektivita colného konania

Bezpapierová komunikácia s colnými a finančnými úradmi v rámci EÚ, zníženie administratívneho zaťaženia.

Súlad s aktuálnou legislatívou

Priebežné reflektovanie všetkých zmien, ktoré prináša novelizácia európskej legislatívy.

Vysoká spoľahlivosť riešenia

Splnenie vysokých požiadaviek na spoľahlivosť, dostupnosť a kvalitu implementácie.

Systém ve vašich agendách

Riešenie elektronického colníctva (eCustoms) vybudované v súlade s prísnymi kritériami celoeurópskych špecifikácií v sebe integruje množstvo previazaných systémov. Zatiaľ čo systémy eVývoz a eDovoz uľahčujú subjektom vyvážajúcim resp. dovážajúcim tovar z/do územia EÚ bezpapierovú komunikáciu s colnými a finančnými úradmi, nový elektronický tranzitný systém (NCTS) umožňuje prepravu tovaru medzi colnými úradmi jednotlivých členských štátov bez zložitého odovzdávania colných evidencií na všetkých prekročených hraniciach. Riešenie zahŕňa predkladanie čisto elektronických colných vyhlásení, ktoré výrazne zjednodušujú proces spracovania.

 

Výsledkom je rádovo vyššia efektivita colného konania a zníženie administratívnej zaťaže tak deklarantov, ako aj colných orgánov. Elektronická forma riadenia zabraňuje stratám prepravných dokladov nutných pre finančné úrady. Priebežne sú reflektované zmeny, ktoré prináša novelizácia európskej legislatívy. Riešenie spĺňa vysoké požiadavky na spoľahlivosť, dostupnosť a celkovú kvalitu implementácie a aj z tohto dôvodu je dlhodobo hodnotené Komisiou TAXUD ako jedna z najlepších a najspoľahlivejších implementácií colného systému v celej EÚ.

Viac informácií Méně informací

Vybrali si nás

„Riešeniam v colnej aj daňovej oblasti dodaným spoločnosťou Solitea dôveruje colná správa už dve desiatky rokov. Spojením hlbokej znalosti problematiky, legislatívy a technológií dokážu experti zo spoločnosti Solitea v nadštandardnej kvalite implementovať veľmi rozsiahle systémy s medzinárodnou pôsobnosťou.“

Ing. Petr Gavlas
riaditeľ odboru informatiky, Generálne riaditeľstvo ciel

Ing. Petr Gavlas, ředitel odboru informatiky, Generální ředitelství cel

Celni sprava CR
Finska celni sprava
SrbskaCelniSprava