Skryť menu
Skryť formulár
Animation A
Animation B

Elektronická preskripcia

Elektronické recepty umožňujú lekárom mať kontrolu nad vyzdvihovaním liekov, lekárnikom dávajú väčší prehľad a pacientom okrem iného možnosť požiadať o recept na diaľku.

Prečo si vybrať naše riešenie?

Výhody pre lekára

Lekári získavajú väčšiu kontrolu nad vystavenými predpismi, môžu sledovať ich vyzdvihovanie pacientmi a aké lieky sa v lekárni skutočne vydali.

Výhody pre lekárnikov

Nižšie riziko pochybenia pri výdaji liekov, obmedzenie falzifikácií a ľahšia retaxácia receptov.

Výhody pre pacientov

Možnosť vystavenia elektronického receptu bez nutnosti osobnej návštevy lekára či upozornenie na riziká vyplývajúce zo vzájomných účinkov súčasne vyzdvihovaných liekov.

Systém ve vašich agendách

Riešenie elektronickej preskripcie je plnohodnotnou alternatívou k tradičnému predpisovaniu liekov formou papierových receptov, ktorá navyše prináša množstvo výhod. Pacienti majú k dispozícii neustály prehľad o tom, aké lieky im ich lekári predpísali. Elektronická preskripcia zabezpečuje, aby pacienti neužívali lieky s rovnakou či obdobne účinnou látkou predpísané od viacerých lekárov. Dokáže upozorniť aj na lieky, ktoré môžu pri vzájomnom pôsobení vyvolať nepriaznivé reakcie. V neposlednom rade elektronické recepty významne obmedzujú možnosť tak zámerných falzifikácií, ako aj chýb, ktoré môžu vyvolať napr. nečitateľné údaje na papierových receptoch.

 

eRecepty, teda recepty vystavené v elektronickej podobe a vybavené unikátnym identifikátorom, sa ukladajú do Centrálneho úložiska elektronických receptov, ktoré je súčasťou tohto riešenia, rovnako ako mobilná aplikácia pre pacientov, lekárnikov a lekárov. Riešenie sa vyvíjalo s vedomím, že musí byť 100 % spoľahlivé a fungovať v režime 24/7, pretože prípadná kritická chyba by de facto zastavila zdravotníctvo v danej krajine. Len v Českej republike sa denne spracováva štvrť milióna elektronických receptov.

Viac informácií Méně informací

Vybrali si nás

„Informačný systém eRecept odštartoval elektronizáciu zdravotníctva ako celku a zásadne tak prispel k informatizácii spoločnosti. Ide o prvé masívne nasadenie elektronickej služby využívajúce infraštruktúru eGovernmentu, ktorá znamená zásadnú zmenu nielen pre lekárov, ale tiež pre pacientov, ktorým umožňuje sledovať svoju farmakoterapiu doslova on-line.“

Mgr. Irena Storová
MHA, riaditeľka, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv

Novinky z praxe