Skrýt menu
Skrýt formulář
Animation B
Animation A

Finanční plánování

Dnešní realita přeje firmám připraveným efektivně plánovat.

Proč si vybrat naše řešení?

Realizujte rychlé změny v plánu

Získejte schopnost okamžitě reagovat na novou realitu.

Vytvářejte klouzavé předpovědi

To, co je jinde komplikovaná záležitost, je u nás snadné.

Zpřístupněte plánování všem

Zapojte do procesu plánování všechny potřebné pracovníky ve firmě.

Systém ve vašich agendách

Finanční plánování je nejdůležitější nástroj pro úspěšné řízení firmy. Plánujete ve firmě? Používáte něco jiného než sadu Excelů s plno makry? Vaši firmu potřebujete řídit nejenom na základě historických dat, ale i pomocí co nejpřesnější předpovědi budoucího vývoje. Ve vytvořeném plánu následně pravidelně zohledňujete reálný vývoj a reagujete na nové podmínky, které se v současné realitě mění doslova každým okamžikem.

Pokud firmy používající plánovací nástroje, tak bohužel často používají plánování nástroje, jejichž licence jsou velmi nákladné. To vede k tomu, že dokáží zajistit licence jen pro omezený počet lidí. Přicházejí tím o přínosy plynoucí z toho, když se do procesu plánování zapojí co nejvíce pracovníků z firmy, kteří jsou odborníky na danou oblast.

My se naopak snažíme vhodnou licenční politikou zapojit do plánovacího procesu co nejvíce lidí, tak aby plány byly co nejobjektivnější. Zároveň jim zjednodušujeme plánování možností zadávat údaje v nefinančních ukazatelích s tím, že díky automatickému převodu na finanční ukazatele příslušnou interní transformací vzniká na pozadí výsledný rozpočet.

Naše nástroje pro plánování porostou spolu s vaší firmou a s vývojem vašich reálných potřeb v budoucnu.

Více informací Méně informací

Vybrali si nás

CPI Group
o2
Vetrotech Saint-Gobain Poland
ManpowerGroup s.r.o.
RSJ