Skrýt menu
Skrýt formulář
Animation B
Animation A

Elektronické registry

Shromažďování užitečných údajů může být přehledné, bezpečné a hlavně funkční. Vyvíjíme náročné registry pro národní instituce.

Proč si vybrat naše řešení?

Centrální evidence informací

Ideální platforma pro evidenci subjektů nejrůznějších typů na národní i mezinárodní úrovni.

Integrované schvalovací procesy

Zabudovaná kontrola podmínek, jejichž splnění je nutné pro zařazení subjektů do registrů.

Soulad s legislativními a technologickými požadavky

Splnění požadavků nutných pro bezpečnost, ochranu soukromí nebo dostupnost systému.

Systém ve vašich agendách

Protokolární forma sběru dat, obecně nazývaná jako registr, představuje vhodnou platformu pro shromažďování údajů odpovídajícího zaměření jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Jde o rozsáhlé evidence subjektů nejrůznějších typů, jejichž zařazení do registrů podléhá přísnému schvalovacímu procesu na základě kontrol příslušných podmínek a pravidel. Elektronické registry jsou v současnosti považovány za nejefektivnější způsob, kterým lze zajistit sběr odpovídajících komplexních informací tak, aby byla umožněna jejich pozdější snadná interpretace, statistická analýza či spolupráce s dalšími informačními systémy. V souvislosti s masovým rozšířením internetu jsou optimální technologií elektronické registry založené na robustní databázi, které realizují sběr dat pomocí webových formulářů dostupných prakticky odkudkoliv pomocí internetu a webového prohlížeče.

Využití registrů pro sběr údajů odpovídajícího zaměření musí respektovat a splňovat značné množství jak legislativních tak technologických požadavků. Legislativní požadavky se týkají zejména oblasti ochrany osobních údajů a soukromí subjektů, s čímž souvisí bezpečnost systému dat uložených v registrech. Technologické aspekty se týkají dostupnosti systémů, jejich funkčnosti, ovladatelnosti apod. Jednou ze základních charakteristik elektronických registrů je, že často poskytují data nejenom jednomu hlavnímu správci, ale rovněž dalším subjektům a systémům. Z toho plynou poměrně přísné požadavky na integraci a informační bezpečnost těchto typů systémů. Solitea má s vývojem elektronických registrů nejrůznějších zaměření dlouhodobé zkušenosti, od integrovaného zemědělského registru přes registry profesních kvalifikací až po a registry provozované resortem Ministerstva zdravotnictví.

Více informací Méně informací

Vybrali si nás

„Cílem projektu Integrovaného registru zvířat realizovaného pro Ministerstvo zemědělství bylo navrhnout a vyvinout informační systém, který komplexně pokryje problematiku ústřední evidence zvířat a s ní spojených doprovodných agend. Informace v registru jsou pro farmáře snáze zpracovatelné a poskytují detailnější informace, jež nelze předávat klasickou poštou.“

Petr Franc
Enterprise & Public Sector Director | Solitea

Petr Franc, Enterprise & Public Sector Director, Solitea

Ministerstvo zemedelstvi
VojenskaZdravotniPojistovna