Skrýt menu
Skrýt formulář
Animation C
Animation A

Elektronické celnictví

Elektronické celnictví výrazně zjednodušuje komunikaci s celními úřady. Zároveň průběžně reflektuje všechny důležité změny v legislativě.

Proč si vybrat naše řešení?

Vyšší efektivita celního řízení

Bezpapírová komunikace s celními a finančními úřady v rámci EU, snížení administrativního zatížení.

Soulad s aktuální legislativou

Průběžné reflektování všech změn, které přináší novelizace evropské legislativy.

Vysoká spolehlivost řešení

Splnění vysokých požadavků na spolehlivost, dostupnost a kvalitu implementace.

Systém ve vašich agendách

Řešení elektronického celnictví (eCustoms) vybudované v souladu s přísnými kritérii celoevropských specifikací v sobě integruje řadu provázaných systémů. Zatímco systémy eVývoz a eDovoz usnadňují subjektům vyvážejícím resp. dovážejícím zboží z/do území Evropské unie bezpapírovou komunikaci s celními a finančními úřady, tak nový elektronický tranzitní systém (NCTS) umožňuje tranzit zboží mezi celními úřady jednotlivých členských států bez složitého předávání celních evidencí na všech překročených hranicích. Řešení zahrnuje předkládání čistě elektronických celních prohlášení, které výrazně zjednodušují proces zpracování.

Výsledkem je řádově vyšší efektivita celního řízení a snížení administrativního zatížení jak deklarantů, tak celních orgánů. Elektronická forma řízení rovněž zamezuje ztrátám přepravních dokladů nutných pro finanční úřady. Průběžně jsou reflektovány změny, které přináší novelizace evropské legislativy. Řešení splňuje vysoké požadavky na spolehlivost, dostupnost a celkovou kvalitu implementace a i z tohoto důvodu je dlouhodobě hodnoceno Komisí TAXUD jako jedna z nejlepších a nejspolehlivějších implementací celního systému v celé EU.

Více informací Méně informací

Vybrali si nás

„Řešením v celní i daňové oblasti dodaným společností Solitea důvěřuje celní správa již dvě desítky let. Spojením hluboké znalosti problematiky, legislativy a technologií dokáží experti Solitea v nadstandardní kvalitě implementovat velmi rozsáhlé systémy s mezinárodní působností.“

Ing. Petr Gavlas
ředitel odboru informatiky | Generální ředitelství cel

Ing. Petr Gavlas, ředitel odboru informatiky, Generální ředitelství cel

Celni sprava CR
Finska celni sprava
SrbskaCelniSprava