Skrýt menu
Skrýt formulář
Animation C
Animation A

dms.incadea

Systém incadea.dms (Dealer Management System = DMS) je produkt partnerské společnosti incadea GmbH, který vychází z platformy Microsoft Dynamics 365 Business Central a Microsoft Dynamics NAV a je přizpůsoben potřebám prodejců vozidel. Toto řešení je mezinárodní, flexibilní a díky tomu i snadno upravitelné podle požadavků konkrétního zákazníka.

Proč si vybrat naše řešení?

Servis

Nástroje pro řízení procesu servisní činnosti a optimalizace servisních kapacit. Budete moci efektivně monitorovat náklady, měřit produktivitu nebo řídit zdroje, včetně detailního sledování výkonů.

Náhradní díly

Umožní vám zlepšit kontrolu zásob, zaměřit se na prodej a zkušenosti zákazníků. Zajistí okamžité přehledy v reálném čase na úrovni detailních zásob, výkonnosti prodeje a dostupnosti jednotlivých náhradních dílů.

Vozidla

Umožňuje řídit životní cyklus vozidla od jeho akvizice až po prodej. Dosáhnete vyššího zisku prostřednictvím efektivního řízení nabídek pro vozidla s vyšší marží a také pomůže snížit náklady pomocí detailní kontroly nákladů.

Systém ve vašich agendách

Automobilový maloobchodní průmysl prochází zásadními změnami prakticky na celém světě. Podniky v tomto segmentu stále častěji čelí výzvám na zvyšování efektivnosti, snižování nákladů a schopnosti co nejrychleji reagovat na měnící se požadavky v odvětví. Významnou pomoc nabízí celosvětově úspěšné komplexní řešení správy prodejců vozů incadea.dms od partnerské společnosti incadea GmbH. DMS (Dealer Management System) incadea je koncipován jako nadstavba systému Microsoft Dynamics 365 Business Central (dříve Microsoft Dynamics NAV) a je v maximální možné míře přizpůsoben specifickým potřebám prodejců vozů. Výsledné řešení je navíc snadno upravitelné podle požadavků konkrétního zákazníka.

Jednotlivé moduly jsou v systému plně provázány s cílem odstranit duplicitní práce a zamezit chybovosti. Komplexní modul pro správu vozidel umožňuje řídit životní cyklus každého jednotlivého vozidla od jeho akvizice až po prodej, včetně efektivního řízení prodejního procesu, kontroly nákladů na zásoby atd. Modul pro servis v incadea.dms obsahuje nástroje pro řízení procesu servisní činnosti a optimalizace servisních kapacit, včetně detailního sledování výkonů v jednotlivých fázích servisního procesu, od evidence času odvedených prací jednotlivých mechaniků až po evidenci nákladů na služby externích dodavatelů. Díky modulu pro náhradní díly se můžete zaměřit na udržení optimálních úrovní zásob dle jednotlivých značek tak, aby vyhovovaly požadavkům zákazníků. Konečně modul CRM v incadea.dms se postará o řízení kontaktů, příležitostí či segmentaci prodejních kampaní. Řešení incadea.dms zajistí managementu dealera vozů v každém okamžiku kompletní informace o provozu své firmy.

Více informací Méně informací

Vybrali si nás

„S ohledem na dobré zkušenosti řady dalších dealerů v síti BMW jsme se sami rozhodli přistoupit k zavedení systému incadea.dms pro prodej a servis vozů v naší společnosti. Součástí implementace byla mimo jiné kompletní migrace historických dat společnosti a sjednocení naší účetní osnovy s účetní osnovou používanou v rámci celé skupiny Auto Palace Group. Kromě technologického pokroku bylo naším hlavním motivem konsolidovat a zrychlit interní procesy spolu s možností detailního sledování ekonomického vývoje společnosti.“

Petr Zich
ředitel A
uto Palace Bratislava

 


„S ohledem na dobré zkušenosti řady dalších dealerů v síti BMW jsme se sami rozhodli přistoupit k zavedení systému incadea.dms pro prodej a servis vozů v naší společnosti. Součástí implementace byla mimo jiné kompletní migrace historických dat společnosti a sjednocení naší účetní osnovy s účetní osnovou používanou v rámci celé skupiny Auto Palace Group. Kromě technologického pokroku bylo naším hlavním motivem konsolidovat a zrychlit interní procesy spolu s možností detailního sledování ekonomického vývoje společnosti.“

Petr Zich
ředitel |
Auto Palace Bratislava 


Daf